Indian National Minimum Wages | Latest Minimum Wages Act in India | Minimum Wages Act

Minimum Wages Act Consultancy Services

Minimum Wages Act

Minimum Wages
STATE MINIMUM WAGES UNSKILLED SEMI SKILLED SKILLED NON MATRICULATE MATRICULATE GRADUATES
DELHI 01.04.2016 9568.00 10582.00 11622.00 10582.00 11622.00 12662.00
DELHI 01.10.2015 9178.00 10140.00 11154.00 10140.00 11154.00 12142.00
DELHI 01.04.2015 9048.00 10010.00 10998.00 10010.00 10998.00 11986.00
DELHI 01.10.2014 8632.00 9542.00 10478.00 9542.00 10478.00 11414.00
DELHI 01.04.2014 8554.00 9438.00 10374.00 9438.00 10374.00 11310.00
STATE MINIMUM WAGES UNSKILLED SEMI SKILLED SKILLED
U.P. 01.04.2016 7107.64 7818.40 8757.85
U.P. 01.10.2015 6814.61 7496.34 8397.04
U.P. 01.04.2015 6735.00 7410.00 8300.00
U.P. 01.10.2014 6420.00 7060.00 7910.00
U.P. 01.04.2014 6362.26 6998.49 7839.42
STATE MINIMUM WAGES UNSKILLED SEMI SKILLED SKILLED NON MATRICULATE
H.R. 01.01.2016 7976.20 8375.01
8793.76
9233.44
9695.12
HIGHLY SKILLED
10179.87
H.R. 01.11.2015 7600.00 7980.00
8379.00
8797.95
9237.85
9699.74
H.R. 01.01.2015 5812.75 5942.75
6072.75
6202.75
6332.75
6462.75
H.R. 01.07.2014 5639.50 5769.50
5899.50
6029.50
6159.50
6289.50
H.R. 01.01.2014 5547.10 5677.10
5807.10
5937.10
6067.10
6197.10
    B+VDA B+VDA B+VDA HIGHLY SKILLED B+VDA CLERK I B+VDA CLERK II B+VDA
U.K. 01.10.2013 5050+460 5330+460 5610+460 6080+460 6080+460 5730+460
U.K. 01.03.2013 5050.00 5330.00 5610.00 6080.00 6080.00 5730.00
U.K. 01.10.2012 4137.00 4367.00 4597.00 4982.00 4982.00 4697.00
U.K. 01.10.2011 3840.00 4070.00 4300.00 4685.00 4685.00 4400.00